Sukututkimusrekisteriseloste

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/9) 10§                                   Jyväskylä 10.2.2013

1.Rekisterinpitäjä

Toarie ja Lari Huovisen sukuseura

2.Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Markus Huovinen, sukuseuran puheenjohtaja

Tiilikuja 5, 62200 Kauhava

Yrjö Väisänen, sukututkija

Taitoniekantie 5 A 16, 40740 Jyväskylä

3.Rekisterin nimi

Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran sukututkimusrekisteri

Lisätietoja rekisteristä: sisältää tietoja Suomussalmen Hietajärven ja Kuivajärven kylistä polveutuvista henkilöistä.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

5.Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja –paikka, arvo ja ammatti

– muut sukututkimuksen kannalta tarvittavat tiedot

– tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

– kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmät

– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit

– painetut lähteet

– sukuun kuuluvien antamat tiedot

– muut lähteet

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden tietoja käsitellään ainostaan rekisteröidyn suostumuksella.

9.Rekisteröidyn oikeuksien huomioonottaminen

Rekisteriöidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, putteellinen ja vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.